Gece Görüş Dürbünü Nedir Nasıl Çalışır ?

gece görüş dürbünü nedir

Gece görüş dürbünü nedir nasıl çalışır  sorusuna kısaca değinmek istiyoruz.

İnsan gözü görülebilir ışık seviyelerinde ışık kaynakları tarafından aydınlatılan ortamları algılayabilecek yapıya sahiptir. Görülebilir ışık seviyesi azaldıkça görüş seviyesi de azalır. Işık tamamen kaybolduğunda ( buna zifiri karanlık diyoruz ) artık çıplak gözle görüş mümkün olamaz.

İşte bu noktada yüksek teknoloji ürünleri devreye girer. İnsan gözünün göremeyeceği kadar karanlık ortamlarda çevresini görmeyi sağlayan cihazlara “ Gece Görüş Sistemleri “ denilir. Gece görüş sistemleri , çalışma prensipleri göz önüne alındığında  iki başlık altında toplanabilir.

Gece Görüş Dürbünü
Gece Görüş Dürbünü Nedir

1 – Termal Görüntüleme

2 – Görüntü Geliştirme

Termal Görüntüleme Nedir ?

 

Termal görüntüleme sistemleri , adından da anlaşılacağı gibi ısıya duyarlı görüş sağlar. Sıcakkanlı  canlılar farklı seviyelerde de olsa bir miktar ısı yayar. Bunun yanı sıra kimi  materyaller de gerek kullanıldığı ortamın gerekse işleyen bir mekanizmanın ürettiği ısıyı belli bir süre tutabilirler. ( Örneğin çalışan bir motorun veya yanan bir sobanın yaydığı ısı vb gibi. ) Termal görüntüleme sistemleri bu ısının yaydığı kızılötesi dalgaları yakalayarak görüntü halinde aksettirir. Termal dürbün veya termal kameraların en önemli handikapı ısı yayan tüm kaynakları sadece şekil olarak göstermesidir. Çıplak bir arazide termal görüntüleme sistemi nispeten etkin sonuç verebiliyor iken kalabalık bir ortamda veya farklı ısı kaynaklarının olduğu bir ortamda sağlıklı sonuç verememektedir.  Üstelik ısı kaynağı uygun bir termal örtü ile izole edildiğinde bu görüntüyü de artık alamamaktadır. Çıplak arazide yaban hayvanlarını gözlemlerken hayvanın türünü ( domuz , kurt , keçi gibi ) tespit etmek oldukça zordur.

Görüntü Geliştirme Nedir ?

Görüntü geliştirme yöntemi ise , halk arasında yaygın olarak bilinen gece görüşüdür. Görüntü geliştirme yöntemi basit anlatımla ; çok zayıf ışıklı ortamlarda mevcut ortam ışığını cihaz içerisindeki görüntü geliştirme tüpünde toplayıp insan gözünün görebileceği seviyeye yükselterek göze aktarır.

Hiç ışık olmayan ( zifiri karanlık ) ortamlarda ise kızılötesi ( infrared ) ışık kaynağından yayılan ışık yardımı ile ortamda çıplak gözle görülemeyen bir aydınlatma sağlar. Kızılötesi ışık kaynağının ortamda yarattığı aydınlatma yine cihaz içerisindeki görüntü geliştirme tüpü yardımı ile toplanarak insan gözünün görebileceği seviyeye yükseltilerek göze aktarılır. Yeni nesil gece görüş sistemlerinin birçoğunda kızılötesi ışık kaynakları cihazın üzerinde bulunmaktadır. Kızılötesi ışık ışık kaynağından bir miktar uzaklaşıldığında çıplak gözle görülemez , sadece bu cihazlarla ( gece görüş dürbünleri ) bakıldığında görülebilir.

Kızılötesi ışık kaynağına yakın mesafedeysek kaynağın ( örneğin kızılötesi fenerin ) lambasına doğrudan baktığımızda belli belirsiz bir kızarıklık görebiliriz , oysa ışık kaynağını gözümüze doğru değil de önümüze doğru tutarsak ( bir el fenerinde olduğu gibi ) önümüzü aydınlatamayız.

Gece Görüş Dürbünü Nedir Nasıl Çalışır ?

Bu işlem nasıl olmaktadır ?

Hemen hemen her obje ( -273 santigradın üzerinde olmak şartı ile ) belli miktarlarda elektro manyetik dalga ( foton ) yayar. İşte gece görüş teknolojisi aslında bu dalgaları kullanıp işleyerek çalışan sistemlerdir. Gece görüş dürbünleri içerisinde bulunan görüntü geliştirme tüpleri farklı özellikleri olan materyallerden oluşur. En önemlisi yarı iletken malzemelerdir.

Gece görüş dürbünü ile baktığımızda çevremizde bulunan nesnelerden vs. yayılan fotonlar görüntü geliştirme tüpü içerisindeki elektronları tahrik eder. Bu tahrik sırasında elektronlar  kopmaya başlar. Görüntü geliştirme tüpü içerisine uygulanan akım yardımı ile kopan elektronlar son derece hızlı bir biçimde tüp içerisinde bulunan fosfor kaplı yüzeye çarptırılır. Bu fosfor kaplı yüzey hızla çarpan elektronlarla ışımaya başlar. Bu işlem sonucu  ışık insan gözünün görebileceği dalga boyunda serpinti ( foton ) yaratır.

Bu işlemin sonucunda ortaya çıkan görüntü cihazın arkasında bulunan lens sistemi aracılığı ile göze iletilir. İşte bir gece görüş dürbününde kullanılan adına görüntü geliştirme tüpü , görüntü yoğunlaştırma tüpü veya elektronik yoğunlaştırıcı tüp dediğimiz aslında gece görüş dürbünlerinin kalbi sayılan bölümünün basit anlatımlı çalışma prensibi budur.

 

gece görüş dürbünü nedir nasıl çalışır
3 Boyutlu Görüntü Geliştirme Tüp Kesiti 1

 

 

gece görüş dürbünü nedir nasıl çalışır
3 Boyutlu Görüntü Geliştirme Tüp Kesiti 2

 

Gece Görüş Dürbünü Görüntü Geliştirme Tüpü Kesiti Örnekleri

 

Gece Görüş Dürbünü Nasıl Çalışıyor

Gece Görüş Dürbünü Çalışma Biçimi

 

Night Owl Optics Gece Görüş Dürbünü Kesiti
Night Owl Optics Çalışma Prensibi Kesit

Night Owl Optics Gece Görüş Dürbünü Kesiti