Gece Görüş Dürbünlerinin Kullanım Alanları

Askeri Amaçlı Gece Görüş Dürbünü

Gece görüş dürbünlerinin kullanım alanları  bu ürünlerin yaygınlaşması ile birlikte oldukça genişlemiştir. Belli başlı kullanım alanları hakkında yaptığımız çalışmaları sizlerle paylaşalım.

 Askeri Amaçlı Gece Görüş Dürbünü Kullanımı :

Gece görüş sistemleri asıl olarak askeri amaçla geliştirilmiş ve üretilmiş cihazlardır. Eski klasik savaşlarda gece karanlığında saldırı veya savunma amaçlı manevralar görüş mesafesinin olmadığı durumlarda son derece riskli bir durum teşkil etmekteydi. Kara deniz ve  hava birliklerinin tümü için kendi içinde ayrı ayrı riskler mevcuttu.

Artık gelinen noktada elektronik savaş sistemlerinin en önemli parçalarından biri gece görüş sistemleri olmuştur. Bir savaş uçağı için de ,  yaya olarak sıcak çatışma bölgesinde bulunan bir asker için de ayrı ayrı önem arz ederler. Savaş uçakları ve askeri helikopterlerde hem güvenli gece uçuşu hem hedef tespitinde son derece yüksek avantaj sağlayan önemli unsur olmuşlardır. Aynı şekilde bir askerin tüfeği üzerine taktığı bir gece görüş dürbünü veya ellerini serbestçe kullanabilmesi için kafasına taktığı bir gece görüş başlığı eller serbest halde hedef arama ve etkili atış anlamında en önemli yardımcı ekipmanı haline gelmiştir. Bunun yanı sıra zırhlı personel taşıyıcılar üzerinde entegre haldeki gece görüş sistemleri aracın ve askerlerin güvenli seyri için oldukça önemlidir.

Gece Görüş Dürbünlerinin Kullanım Alanları
Askeri amaçlı

 

Gece Görüş Dürbünlerinin Kullanım Alanları
Gece Görüş Dürbünlerinin Kullanım Alanları
Gece Görüş Dürbünlerinin Kullanım Alanları
Gece Görüş Dürbünlerinin Kullanım Alanları
Gece Görüş Dürbünlerinin Kullanım Alanları
Gece Görüş Dürbünlerinin Kullanım Alanları

   

 Doğa Gözlemi Amaçlı Gece Görüş Dürbünü Kullanımı:

Doğa’da kimi canlılar havanın kararması ile temel ihtiyaçlarını karşılayacak aktivitelere başlarlar , doğa meraklıları için son yıllarda gece görüş dürbünleri en önemli yardımcı aksesuarlardan biri haline gelmiştir. Hem kendilerini tehlikeye atmadan hem de doğal ortamın akışına rahatsızlık vermeden gece görüş dürbünleri sayesinde gözlem yapabilmektedirler.

 

  Avcılık Amaçlı Gece Görüş Dürbünü Kullanımı:

Avcılık gece görüş dürbünlerinin kullanım alanları arasında Askeri amaçlı ve güvenlik amaçlı kullanımlardan sonra üçüncü sırada geliyor diyebiliriz. Dünyanın bazı ülkelerinde gece görüş dürbünü ile av yapılmasına izin veriliyor iken , bir çoğunda bu avlanma şekline izin verilmemektedir. Sadece yaban hayvanı ( örneğin yaban domuzu ) popülasyonu anormal artış gösterdiğinde bu genişlemenin kontrol altına alınabilmesi için yerel makamlardan alınacak özel izin ile gece avı yapılabilmektedir.

Hobi amaçlı avlarda gece görüş dürbünü kullanılması birçok avcı tarafından haklı olarak “ kalleş av “ olarak nitelendirilir. Gece görüş dürbünü olsun olmasın  Türkiye’de gece avı yasak olduğundan Türkiye’de bu amaçla gece görüş dürbünü kullanmayı düşünenler ciddi yasal yaptırımlara maruz kalabilirler.

gece görüş dürbünlerinin kullanım alanları
Avcılık
gece görüş dürbünlerinin kullanım alanları
Avcılıkta

 

 

     Kampçılık Amaçlı Gece Görüş Dürbünü Kullanımı :

Doğal ortamlarda yapılan kampın çekiciliği kadar yaban hayatın içinde savunmasız durumda bulunmanın ciddi riskleri olabilir. Özellikle kamp yapılan bazı gecelerde zifiri karanlık ortamlar dikkate alındığında kampçılar için en önemli kamp ekipmanlarından biri haline gelmiştir.

gece görüş dürbünlerinin kullanım alanları
Outdoor etkinlik Kampçılık
gece görüş dürbünlerinin kullanım alanları
Kampçılık

     

Güvenlik Amaçlı Gece Görüş Dürbünü Kullanımı :

Özellikle yerleşim bölgeleri uzağında kurulu bulunan resmi ya da özel tesislerin iç ve dış güvenliğinin sağlanmasında güvenlik kameraları kadar insan faktörü de önemlidir. İşte bu gibi durumlarda söz konusu yerleşkenin çevresinde nöbet tutanların devriye görevi sırasında kullandığı en önemli yardımcı ekipman gece görüş dürbünüdür. Muhtemel bir tehdidi yaklaşmadan görebilmek ve buna göre davranabilmek adına çok önemli bir avantaj sağlar.

gece görüş dürbünlerinin kullanım alanları
Güvenlik amaçlı
gece görüş dürbünlerinin kullanım alanları
Gece Görüş Dürbünlerinin Kullanım Alanları

     

Arama Kurtarma Amaçlı Gece Görüş Dürbünü Kullanımı :

Özellikle yerleşim bölgeleri dışında ıssız alanlarda akşam veya gece meydana gelebilecek kaza – kayıp durumlarında kazazedeye ulaşmak için harcanacak zaman çok değerlidir. Aslında zamana karşı bir yarış hali söz konusudur. Bazen kaza hali gündüz olsa da kazazedeye ulaşabilmek için çalışmaların ara verilmeksizin gece boyunca da sürdürüldüğü görülmektedir. Bu gibi durumlarda arama kurtarma ekipleri geniş alanları çok zaman harcayıp ya adım adım dolaşarak kazazedeyi arayacaklar ya da gece görüş dürbünleri ve termal görüntüleme sistemleri yardımı ile daha kısa sürede çok geniş alanları tarayarak arama kurtarma faaliyetini sürdürecekler. İşte gerçek anlamda “ hayati öneme sahip “ bir ekipman olarak gece görüş dürbünleri burada devreye girmektedir.

gece görüş dürbünlerinin kullanım alanları
Arama Kurtarma
gece görüş dürbünlerinin kullanım alanları
Arama Kurtarma

   

 Denzicilik Amaçlı Gece Görüş Dürbünü Kullanımı :

Yat sahiplerinin gün batımından sonra iç denizlerde veya kıyıya yakın bölgelerde seyir halinde iken karşılaştıkları nahoş durumlardan biri denizde başıboş olarak yüzen varil , kalas vb. gibi bazı nesneleri fark edemeyerek bu nesnelere çarpmaları ve teknelerin fiber gövdesinin zarar görmesidir. Kara taşıtları gibi ani manevra kabiliyeti olmayan teknelerin bu durumdan kaçmaları oldukça güçtür. İşte yat sahiplerinin yardımına burada gece görüş başlıkları yetişmektedir. Özellikle tek gözlü modeller eller serbest halde hem dümeni kullanmaya hem gözlem yapmaya yardımcı olmaktadır. Bazı terör ve korsanlık eylemlerinin yaşandığı ülkelerin kıyıları üzerinde rotası bulunan ticari gemi personeli  için de tehdidi önceden fark edip tedbir alabilmeleri ve zaman kazanabilmeleri noktasında gece görüş dürbünleri önemli birer yardımcı unsur olmuşlardır. Denizlerde bulunan büyük petrol  platformlarından , küçük balıkçı kayıklarına kadar hemen hemen tüm deniz unsurları için gece görüş dürbünleri artık önemli bir ihtiyaç haline gelmeye başlamıştır.

gece görüş dürbünlerinin kullanım alanları
Yatçılık
gece görüş dürbünlerinin kullanım alanları
Yatçılık Denizcilik

   

 Balıkçılık Amaçlı Gece Görüş Dürbünü Kullanımı :

Hobi amacı ile göllerde veya kıyı denizlerde sandal benzeri araçlarla yapılan olta balıkçılığında gece görüş dürbünü  rağbet edilen bir ekipman haline gelmiştir.

gece görüş dürbünlerinin kullanım alanları
Gece Görüş Dürbünlerinin Kullanım Alanları

     

Çiftçilik Amaçlı Gece Görüş Dürbünü Kullanımı :

Hayvan yetiştiricilerinin özellikle yayla dönemi diye tabir edilen yaz aylarında büyük ve küçükbaş hayvan sürülerini yaylalarda serbestçe otlatmaları yaygın bir uygulamadır. Her ne kadar bu sürüler eskiden olduğu gibi çoban köpekleri ile korunmaya çalışılıyor olsa da kısmen yaban ortamda bulunmalarından ötürü çevresel tehditler söz konusu olabilmektedir. Yine benzer şekilde açık tarlalarda ürün yetiştiricileri için de tarlaları özel kafes telleri ile çevrili değilse ( ki büyük tarlalar için bu oldukça yüksek maliyetli bir uygulamadır ) yetiştirdikleri ürünlerin ve tarlalarının gerek iki ayaklı gerek dört ayaklı hayvanlara karşı korunması güçleşebilmektedir. Bu durumda gece görüş dürbünleri çiftçiler için en önemli yardımcı ekipmanlardan biri haline gelmektedir. Bir hayvan yetiştiricisinin kaybedebileceği bir tek hayvanın fiyatının bir gece görüş dürbününden fazla edeceğini göz önüne alırsak ne denli gerekli olduğunu da anlayabiliriz.

gece görüş dürbünlerinin kullanım alanları
Gece Görüş Dürbünlerinin Kullanım Alanları

     

Sportif Aktiviteler Amaçlı Gece Görüş Dürbünü Kullanımı :

Son yıllarda hızla yayılan paintball ve benzeri  oyunlar , dört mevsim en önemli önemli outdoor eğlencesi haline gelmiştir. Paintball oyuncularının en çok ilgi gösterdiği gece görüş başlıkları bu ekipmanı kullananlar için büyük avantaj sağlamaktadır. Aslında bu ekipmanlarla bir kara şavaşının minyatür düzeyde oyunu oynanır hale gelmiştir.

gece görüş dürbünlerinin kullanım alanları
Gece Görüş Dürbünlerinin Kullanım Alanları
gece görüş dürbünlerinin kullanım alanları
Gece Görüş Dürbünlerinin Kullanım Alanları

     

Ev / Bina Güvenliği Amaçlı Gece Görüş Dürbünü Kullanımı :

Güvenlik kameralarının neredeyse tümünde gece görüş özelliği mevcuttur. Bu sistemler model tercihlerine göre birden fazla gece görüşlü kamerayı tek merkezde toplamaya izlemeye ve kaydetmeye elverişlidir.

gece görüş dürbünlerinin kullanım alanları
Gece Görüş Dürbünlerinin Kullanım Alanları
gece görüş dürbünlerinin kullanım alanları
Gece Görüş Dürbünlerinin Kullanım Alanları

   

Fotoğraf Safarisi Amaçlı Gece Görüş Dürbünü Kullanımı :

Bazı gece görüş dürbünü üreticileri analog gece görüş dürbünleri için özel bir aparat yardımı ile gece görüş dürbünlerinin fotoğraf makinelerine bağlanmasına elverişli çözümler üretmiştir. Gece görüş dürbününün göz merceği yuvası ile fotoğraf makinesinin gövdesini birbirine bağlayan bu aparat yardımı ile gece fotoğrafları çekilebilmektedir. Bunun yanı sıra bazı firmalar ise görüntü geliştirme tüpünün olduğu bölümü  tamamen fotoğraf makinesine uygun halde dizayn ederek fotoğraf makinesi ile objektif lens arasına takılabilir hale getirmişlerdir. Bu firmaların özellikle Canon ve Nikon marka fotoğraf makineleri için geliştirdiği bu çözümler oldukça kullanışlı çözümlerdir.

gece görüş dürbünlerinin kullanım alanları
Fotoğraf Safarisi
gece görüş dürbünlerinin kullanım alanları
Özel lens
gece görüş dürbünlerinin kullanım alanları
Gece Görüş Dürbünlü lens

Dijital gece görü dürbünlerinin üretilmeye başlanması ile artık neredeyse tüm işlem Dijital gece görüş dürbünlerinin üzerinde görülmektedir. Özellikle bellek kartı yuvası ve usb bağlantı noktaları bulunan modeller tam anlamı ile bir gece görüş kamerası veya fotoğraf makinesi haline gelmişlerdir.

 

     Define Arama Amaçlı Gece Görüş Dürbünü Kullanımı :

Madeni materyaller oksitlenmeye başladığında bu reaksiyonun doğal sonucu olarak gaz salınımına da neden olurlar. Yer altında çok uzun süre gömülü kalmış materyallerde derinliğe , toprak yapısına ve iklim koşullarına bağlı olarak bu gaz salınımı değişkenlik gösterir. Define arayıcıları – avcıları açısından bu gaz çıkışı da gömüye ilişkin belirtilerden biri olmaktadır. Gece görüş dürbünleri ile eski gömü olduğundan şüphelenilen alanlar üzerinde gün batımından hemen sonra gaz çıkışı gözlemlenir. Bazı define arayıcıları – avcıları gece görüş dürbünlerinin görüntü geliştirme tüpleri üzerinde bazı değişiklikler yaparak define gömülü olduğu düşünülen alanda bu gazın çıkışını daha rahat yakaladıklarını ifade etmektedir.

gece görüş dürbünlerinin kullanım alanları
Gece Görüş Dürbünlerinin Kullanım Alanları
gece görüş dürbünlerinin kullanım alanları
Gece Görüş Dürbünlerinin Kullanım Alanları

   

Sürüş güvenliği Amaçlı Gece Görüş Dürbünü Kullanımı :

Bazı otomobil firmaları üst sınıf modellerinde araç içerisindeki bir ekran aracılığı ile gece sürüşüne yardımcı olmak üzere gece görüş özellikli çözümler kullanmaktadırlar. Bu ürünler aslında dijital gece görüş dürbünlerinin araç için tasarlanmış halidir.

gece görüş dürbünlerinin kullanım alanları
Gece Görüş Dürbünlerinin Kullanım Alanları

 

Eğlence Amaçlı Gece Görüş Dürbünü Kullanımı :

Gece görüş dürbünleri sinema ve televizyon filmlerinde son dönemde yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle aksiyon filmlerinde gece sahneleri bu dürbünle çekici hale getirilmeye çalışılmaktadır.

gece görüş dürbünlerinin kullanım alanları
Gece Görüş Dürbünlerinin Kullanım Alanları
gece görüş dürbünlerinin kullanım alanları
Gece Görüş Dürbünlerinin Kullanım Alanları

Kızılötesi Algılama :  Herhangi bir nedenle kızılötesi bir uygulama ile karşılaşma olasılığınız söz konusu olduğunda bu uygulamayı   ( kızılötesi ışığı göreceği için )  gece görüş dürbünü ile algılayabilirsiniz.